Microsoft обучениe и професионални IT консултации за всеки бизнес

Преди време се появи в отдел Човешки ресурси казус как да се пресмятат часовете работа. Всичко е добре, докато часовете извършена работа надвишават или са равни на нормата часове за ден. Но какво се случва ако часовете работа са по-малко от нормата? Оказва се, че Microsoft Excel не може да изчислява часове с отрицателни стойности Фигура 1:

 

Фигура 1

Решение на това може да се намери поне по два начина:

Вариант 1:

За целта трябва да се промени заложената начална система за дати в Excel. От начална дата 01 януари 1900г. да се промени на 02 януари 1904г.

За Excel 2007 – 2010

  1. Офис бутона->Excel Options->Advanced
  2. Почти в края на списъка се намира опцията Use 1904 date system

В този случай няма да имате проблем за визуализация на отрицателни резултати с часове

Вариант 2:

В този случай се използва малък трик, с който се изчисляват само минутите. Особеното тук е, че трябва формата на колоната Сума (в минути) да бъде General  или Number

Прочетете още: