Microsoft обучениe и професионални IT консултации за всеки бизнес

Power BI for Excel

Power BI for Excel е „висшият пилотаж“ в орбитата на Microsoft Excel.

 

Тази уникална колекция от инструменти и услуги предоставя изключителни възможности за статистически анализ на огромни масиви от информация и за Business Intelligence Solutions (BIS).

Power BI for Excel позволява извличането, интегрирането, анализа, обработката и визуализацията на данни от различни източници – таблици в Excel, бази от Access, Azure, SharePoint, SQL, Exchange, Dynamics CRM, Active Directory, Github и др., вкл. и източници онлайн – директно от интернет, както и изграждането на къстъмизирани data модели в зависимост от специфичните цели и изисквания на дадения бизнес проект.

Курсът Power BI for Excel е двудневен и включва изучаване и работа с основните процеси и инструменти, част от т.нар. Self Service BI for Excel:

 • Power Query – в процеса Discover and Combine;
  Инструмент за връзка с корпоративни и публични данни. Служи за свързване на голям обем от данни в Ексел, лесно комбиниране (Merge) или разширяване (Append) на няколко таблици.
 • Power Pivot – в процеса Model and Analyze;
  Инструмент за анализ на данни, с който може да се конструира собствен модел от няколко свързани таблици, извлечени от един и същ или от различни източници.
 • Power View и Power Map – в процеса Visualize;
  Инструменти за лесно и бързо създаване на интерактивни графики и таблици за презентиране на данни, както и за ефектна 3D визуализация върху карти на земната повърхност.

Този двудневен специализиран тренинг „Power BI for Excel“ е предназначен за специалисти, които боравят на високо ниво с Microsoft Excel, познават отлично Pivot таблиците и дейността им е насочена основно към работа с бази данни и Big Data анализ на големи масиви с информация.

Като специален модул към курса се изучава и програмния език DAX (Data Analysis Expressions) – неразривна част от работата с Power Pivot.

При заявен интерес можем да предложим и специализиран тренинг и по Power BI for Office 365, надграждащ всички функционалности на Power BI for Excel, фокусиран към съвместна работа и колаборация в онлайн среда и включващ следните основните инструменти:

 • Power BI Sites
 • Data Management
 • Power BI for Windows

Предлагаме и обучение по Power BI (desktop), което в същността си не се различава особено от обучението по Power BI for Excel.

Повече информация за Power BI може да отриете тук.

Всяко от предлаганите обучения може да бъде модифицирано и програмата да бъде съобразена и къстъмизирана изцяло според изискванията и нуждите на клиента.За повече информация и запитвания, не се колебайте да се свържете с нас.