Microsoft обучениe и професионални IT консултации за всеки бизнес

Power BI

Power BI е „висшият пилотаж“ в орбитата на Microsoft Excel.

 

Тази уникална колекция от инструменти и услуги предоставя изключителни възможности за статистически анализ на огромни масиви от информация и за Business Intelligence Solutions (BIS).

Power BI (for Excel или Power BI Desktop) позволява извличането, интегрирането, анализа, обработката и визуализацията на данни от различни източници – таблици в Excel, бази от Access, Azure, SharePoint, SQL, Exchange, Dynamics CRM, Active Directory, Github и др., вкл. и източници онлайн – директно от интернет, както и изграждането на къстъмизирани data модели в зависимост от специфичните цели и изисквания на дадения бизнес проект.

 

Най-актуалните курсове на ITraining по Power BI:

POWER BI ESSENTIALS:

Курсът Power BI Essentials е двудневен и включва изучаване и работа с основните процеси и инструменти, част от т.нар. Self Service BI for Excel.

Продължителност: 16 часа
За кого е предназначен курса: Този курс е предназначен за хора, които в момента използват Excel за създаване на дашборди и са желаят повишат нивото си.
След обучението: В края на това обучение курсистите ще може да импортира данни чрез заявки и да ги използва за преобразуване на данни в таблици: да създават data models with relationships, custom sorting, date dimension tables и др.; да създават репорти и в Power BI Desktop среда.
Изисквания: основни познания за използване на функционалностите на Excel и и най-вече таблици в Excel.
Технически изисквания: Инсталиран Excel 2013/2016 Pro Plus или версия на Office 365 (или Power BI for Desktop).

ADVANCED POWER QUERY – PARAMETERS, FUNCTIONS AND MORE

Продължителност: 16 часа
За кого е предназначен курса: Този курс е предназначен за хора, които вече използват Power Query и желаят да научат по-сложни функции и решения, да надградят знанията и уменията си.
След обучението: В края на това обучение курсистите ще знаят как да използват параметри, да създават сложни IF решения с езика M, да създават custom функции.
Изисквания: основни познания за използване на функционалностите на Excel и и най-вече таблици в Excel, познаване на базово ниво на Power Query.
Технически изисквания: Инсталиран Excel 2013/2016 Pro Plus или версия на Office 365 (или Power BI for Desktop).

ADVANCED FUNCTIONS IN DAX

Продължителност: 16 часа
За кого е предназначен курса: Този курс е предназначен за хора, които познават езика DAX и желаят да научат по-сложни функции и решения, да надградят знанията и уменията си.
След обучението: В края на това обучение студентът ще знае как да използва филтри, Time Inteligence и най-сложните и комплексни функции в DAX
Изисквания: Опит с Power BI – Power Query, Power Pivot.
Технически изисквания: Инсталиран Excel 2013/2016 Pro Plus или версия на Office 365 (или Power BI for Desktop).

Всяко от предлаганите обучения може да бъде модифицирано и програмата да бъде съобразена и къстъмизирана изцяло според изискванията и нуждите на клиента.За повече информация и запитвания, не се колебайте да се свържете с нас.