Microsoft обучениe и професионални IT консултации за всеки бизнес

Microsoft Project

 

Предлагат се обучения по Microsoft Project 2013 и следващите версии.

Курсовете са разработени както за корпоративно, така и за индивидуално обучение.

Обученията разглеждат детайлно темите, свързани със запознаване с основните етапи и понятия за проекти. Създаване на елементарен план, въвеждане на ресурси, създаване на календари и отпечатване на план, както и типове задачи, уравнение за продължителност, типове ресурси и добри техники за създаване на графици, бюджетиране, на потребителски изгледи, оптимизиране на ресурси.

 

Най-актуалният Microsoft Project курс на ITraining е:

Стани експерт в Microsoft Project

Този двудневен тренинг ще е от изключителна полза за ръководители на проекти, ръководители на екипи, както и за членовете на екипите, работещи по проекти и, разбира се, за всеки, който има интерес да се запознае, да овладее и да използва Microsoft Project в бъдещата си професионална дейност.

Курсистите ще изучат всички най-важни базисни функционалности на Microsoft Project и ще усвоят стъпка по стъпка, основните етапи на работата по управление на проект с помощта на Microsoft Project 2013 и 2016 .

За кого е този курс:  Този курс е предназначен за ръководители на проекти, ръководители на екипи, както и членовете на екипа, които желаят да използват Microsoft Project. Този курс ще ви отведе стъпка по стъпка в етапите на работа по проект, чрез овладяването на Microsoft Project.

След обучението: След края на курса, всеки участник ще може да създава основен план, да залага и разпределя работници, машини и материали.

Предварителни изисквания: Компютърна грамотност, която се изразява в познания на понятия като папка, файл. Най-общи познания за project management.

Всяко от предлаганите обучения може да бъде модифицирано и програмата да бъде съобразена изцяло с изискванията и нуждите на потребителите.