Microsoft обучениe и професионални IT консултации за всеки бизнес

ITraining

 

                                           „Споделяйте знанията си с други. 

По този начин ще постигнете безсмъртие.“

Далай Лама

Bulgaria Excel Days 2022

ITraining – организатор на международната конференция „Bulgaria Excel Days“

ITraining е компания за професионални консултации, IT обучение и бизнес тренинг в сферата на Microsoft продуктите, информационните технологии и уеб маркетинга. Създадена е през 2012 г. от Боряна Петрова, сертифициран Microsoft преподавател, Microsoft MVP с над 15 годишен опит като IT инструктор и консултант.

Boriana Petrova

Боряна Петрова – на Bulgaria Excel Days 2024

Основното предимство на ITraining е индивидуалния подход към всеки клиент – като програма, учебен материал и методология, които са изцяло съобразени със специфичните нужди на конкретната компания, организация, институция, бранд, с моментното ниво на обучаваните, както и с характерните особености на българското IT пространство.

Обученията, тренинг курсовете и консултациите в ITraining се водят по съвременните изисквания и утвърдените световни стандарти в IT сферата. Насочени са предимно към придобиване на реален практически опит и полезни знания чрез използване на разнообразни тестове и упражнения и чрез анализиране и решаване на конкретни бизнес проблеми, свързани с професионалната дейност на обучаваните.

Досега в ITraining имаме над 100 клиента, провели сме близо 1000 обучения за над 7000 курсисти, участвали сме в над 50 консултантски проекта.

Обученията, тренинг курсовете и консултациите в ITraining са предназначени основно за:

  • Бизнес мениджъри на средно и високо ниво в частния сектор и ръководители в неправителствени организации, държавни и общински институции,
  • Служители в частни компании, неправителствени организации, държавни и общински структури,
  • Маркетинг, бранд и сейлс мениджъри в частни компании,
  • Консултанти, учители, преподаватели и студенти в сферата на информационните технологии,
  • ПР специалисти, рекламни експерти, журналисти и медии.
  • Експерти, които обработват и анализират големи масиви информация и бази данни.

Голяма част от обученията ни през последните години са за представители на различни корпоративни и бизнес сектори като:

• телекомуникации,
• банки, финансови институции, застрахователни компании, счетоводни и одиторски фирми,
• фармацевтични компании,
• технологични и ИТ компании,
• логистични и транспортни компании,
• социологически агенции,
• рекламни и маркетингови агенции,
• кол центрове и аутсорсинг компании,
• компании в сектора лека и тежка промишленост,
• дейта анализатори и репортинг специалисти.

microsoft office курсове

Основните курсове, обучения и професионални консултации, предлагани от ITraining са в сферата на:

itraining-mos certification

ITraining е и оторизиран тестинг център (Authorized Testing Center) на Certiport за Microsoft сертификация.
При нас можете да положите изпити за различните нива на Microsoft Office Specialist (MOS) и да получите официален сертификат от Microsoft.
Повече информация за MOS сертификацията прочетете тук.

Повече за IT курсовете, обученията и консултациите на ITraining прочетете тук.

Кои са актуалните курсове, които предлага в момента ITraining вижте тук.

А тук може да разгледате специално селектирани от Боряна Петрова интересни интернет ресурси в сферата на Microsoft продуктите и особено в сферата на Microsoft Excel.

За връзка с екипа на ITraining.