Microsoft обучениe и професионални IT консултации за всеки бизнес

VBA for Microsoft Excel

 

Обучението по VBA за Microsoft Excel включва запознаване с езика Visual Basic for Application.

Поради спецификата на темата, се препоръчва потребителите да имат основен опит за работа с макроси в Excel . Обучението започва със записване на макроси с помощта на Macro Recorder и включва типове данни, логически оператори и цикли.

Курсовете са разработени както за корпоративно, така и за индивидуално обучение.

Най-актуалният VBA for Excel курс на ITraining е:

Научи VBA for Microsoft Excel за два дни

Продължителност: 16 часа

За кого е този курс: Това съдържание на курс е изготвено за курсисти, които имат опит с Microsoft Excel и базови познания в използването на макроси.

След обучението: След приключване на обучението курсистите ще са запознати с основните инструменти за създаване на макроси и ще се задълбочат в обработката им, чрез конкретни примери в средата на Visual Basic for Microsoft Excel.

Предварителни изисквания:

  • Опит с инструмента Custom Sort,
  • Опит с логически функции – IF(), AND(), OR()
  • Опит с абсолютна и смесена адресация
  • Опит в създаването на Pivot Table

Обучението по VBA за Microsoft Excel може да бъде модифицирано и програмата да бъде съобразена изцяло с изискванията и нуждите на потребителите.

Изтеглете електронната книга на Боряна Петрова „VBA for Microsoft Excel“