VBA for Microsoft Excel

itraining-vbaОбучението по VBA за Microsoft Excel включва запознаване с езика Visual Basic for Application.

Поради спецификата на темата, се препоръчва потребителите да имат основен опит за работа с макроси в Excel . Обучението започва със записване на макроси с помощта на Macro Recorder и включва типове данни, логически оператори и цикли.

Курсовете са разработени както за корпоративно, така и за индивидуално обучение.

Най-актуалните за 2014 г. VBA for Excel курсове на ITraining са:

Научи VBA for Microsoft Excel за два дни

Този двудневен курс разглежда както основите, така и в дълбочина темите, свързани със създаването и използването на макроси в Microsoft Excel. Курсистите ще се запознаят с основните инструменти за създаване на макроси, след което ще тренират уменията си в обработката им чрез конкретни примери в средата на Visual Basic for Microsoft Excel.

Тренингът е насочен към потребители, които притежават добри познания и умения в ползването на Microsoft Excel и целят автоматизиране на ежедневната си работа и повишаване на своята бизнес продуктивност

Макросите в Microsoft Excel

Еднодневен тренинг, който ще ви научи как да автоматизирате ежедневните си бизнес задачи без да е необходимо да сте програмисти.
Курсът ще ви въведе в основите на създаването на макроси и ще ви осигури базисни познания и умения за бъдещо овладяване на VBA за Excel.

Обучението по VBA за Microsoft Excel може да бъде модифицирано и програмата да бъде съобразена изцяло с изискванията и нуждите на потребителите.

Прочетете електронната книга на Боряна Петрова „VBA for Microsoft Excel“

Последни публикации

ITraining във Facebook

ITraining в LinkedIn