VBA for Microsoft Excel

itraining-vbaОбучението по VBA за Microsoft Excel включва запознаване с езика Visual Basic for Application.

Поради спецификата на темата, се препоръчва потребителите да имат основен опит за работа с макроси в Excel . Обучението започва със записване на макроси с помощта на Macro Recorder и включва типове данни, логически оператори и цикли.

Курсовете са разработени както за корпоративно, така и за индивидуално обучение.

Най-актуалните за 2014 г. VBA for Excel курсове на ITraining са:

Научи VBA for Microsoft Excel за два дни

Този двудневен курс разглежда както основите, така и в дълбочина темите, свързани със създаването и използването на макроси в Microsoft Excel. Курсистите ще се запознаят с основните инструменти за създаване на макроси, след което ще тренират уменията си в обработката им чрез конкретни примери в средата на Visual Basic for Microsoft Excel.

Тренингът е насочен към потребители, които притежават добри познания и умения в ползването на Microsoft Excel и целят автоматизиране на ежедневната си работа и повишаване на своята бизнес продуктивност

Макросите в Microsoft Excel

Еднодневен тренинг, който ще ви научи как да автоматизирате ежедневните си бизнес задачи без да е необходимо да сте програмисти.
Курсът ще ви въведе в основите на създаването на макроси и ще ви осигури базисни познания и умения за бъдещо овладяване на VBA за Excel.

Обучението по VBA за Microsoft Excel може да бъде модифицирано и програмата да бъде съобразена изцяло с изискванията и нуждите на потребителите.

Прочетете електронната книга на Боряна Петрова „VBA for Microsoft Excel“

Bulgaria Excel Days 2018

Bulgaria Excel Days 2018

Абонамент чрез мейл

Въведете мейл адрес, за да получавате известия за нови статии от ITraining

Последни публикации

ITraining във Facebook

ITraining в Google +

ITraining в LinkedIn