Microsoft обучениe и професионални IT консултации за всеки бизнес

Microsoft Access

 

Курсовете по Microsoft Access са разработени както за корпоративно, така и за индивидуално обучение.

Обученията обхващат теми и основни правила за създаване на релационни бази от данни. Разглеждат начини за създаване на таблици. Типове данни в Microsoft Access. Основни понятия за извличане на данни – заявки, както и по-сложни начини за извличане на информация от базите данни. Създаване на форми и отчети. Програмата включва и конструиране на цялостна база от данни. Работа с макроси в Microsoft Access. Защита и споделяне на данни.

 

Най-актуалния Microsoft Access курс на ITraining е:

Първи стъпки в изграждането на база данни с Microsoft Access

Продължителност: 16 учебни часа

За кого е този курс: Този курс е предназначен за тези, които искат да научат основните операции на програмата на Microsoft Access база данни, за да изпълняват своите ежедневни отговорности и които искат да използвате приложението, за да бъдат по-продуктивни в работата си.

След обучението: След приключване на обучението курсистите ще придобият фундаментални знания и техники, необходими по-късно за надграждане в използването на по-сложни функции за достъп, като например поддържането на бази данни и използване на програмни техники.

Предварителни изисквания: Компютърна грамотност, която се изразява в познания на понятия като папка, файл.

Всяко от предлаганите обучения може да бъде модифицирано и програмата да бъде съобразена изцяло с изискванията и нуждите на потребителите.