Microsoft обучениe и професионални IT консултации за всеки бизнес

Microsoft PowerPoint

 

Подобно както при Microsoft Word, и изследванията за Microsoft PowerPoint показват, че 90 % от потребителите му ползват не повече от 10% от функционалностите на PowerPoint при създаване на презентации. А софтуерът (особено  последните версии) има огромни възможности, като за някои от тях дори и не подозирате, и ползите от пълноценното му прилагане в бизнеса, са безспорни.

Обучението по Microsoft PowerPoint е разделено на два основни модула – за начинаещи  потребители с малко опит и за напреднали, които имат по-сериозен опит, но желаят за обогатят своите знания с допълнителна информация.

Предлагат се обучения по Microsoft PowerPoint 2010, 2013, 2016 и PowerPoint (Office 365).

Курсовете са разработени както за корпоративно, така и за индивидуално обучение.

Обучението за начинаещи разглежда теми и основни правила за създаване на презентация, форматиране на презентация и отпечатване. Вмъкване на изображения. Оформяне на Header и Footer.

Обучението за напреднали е насочено основно върху по-елегантни техники за работа с Microsoft PowerPoint. Разглежда се работа с Master Slide.Техники за анимиране на текст, обект и слайдове. Добри практики за структуриране на презентация.

Най-актуалните Microsoft PowerPoint курсове на ITraining са:

Microsoft PowerPoint– Ниво Базово

Продължителност:  8 часа

За кого е този курс: Това съдържание на курс е изготвено за курсисти, които нямат опит  или имат малък опит с Microsoft PowerPoint

След обучението: След преминаване на обучението, курсистите ще могат да изготвят цялостни презентации, които да включват изображения, графики, таблици и ще знаят основни концепции за изграждане на презентации.

Предварителни изисквания: Компютърна грамотност, която се изразява в познания на понятия като папка, файл.

Microsoft PowerPoint– Ниво Напреднали

Продължителност: 8 часа

За кого е този курс: Това съдържание на курс е изготвено за курсисти, които са преминали базово ниво на Microsoft PowerPoint и/или имат опит в създаването на презентации.

След обучението: След преминаване на обучението курсистите ще могат да създават шаблони и бързо да оформят презентации, да работят съвместно с другите приложения и да правят по-ефектни презентации.

Предварителни изисквания: Опит в създаването на презентации

Всяко от предлаганите обучения може да бъде модифицирано и програмата да бъде съобразена изцяло с изискванията и нуждите на потребителите.