Microsoft обучениe и професионални IT консултации за всеки бизнес

Microsoft Word

 

Обучението по Microsoft Word е разделено на три основни модула – за начинаещи, за потребители с малко опит и за напреднали, които имат по-сериозен опит, но желаят за обогатят своите знания с допълнителна информация.

Предлагат се обучения по Microsoft Word 2010, 2013, 2016 и Word (Office 365).

Обучението за начинаещи разглежда теми и основни правила за създаване на документи, форматиране на документи и отпечатване. Вмъкване на изображения. Оформяне на Header и Footer.

Обучението за потребители с малко опит е насочено основно върху работа с малки обеми на документи. Задаване на двуколонен текст. Оформяне и работа с таблици в Microsoft Word. Работа с изброителни и неизброителни списъци.

Обучението за напреднали потребители е насочено към работа с големи документи. Създаване на съдържание, създаване на Индекс. Защита на документи или част от документ. Работа с Mail-merge (циркулярни писма). Автоматизиране на работата с помощта на макроси.

MICROSOFT WORD: НИВО БАЗОВО

Продължителност: 8 учебни часа
За кого е този курс: Това съдържание на курс е изготвено за курсисти, които нямат опит с Microsoft Word.
След обучението: След преминаване на обучението, курсистите ще могат да създават документ, да обработват таблици в документ, да настройват изброителни и неизброителни списъци и подготвят документ за печат.
Предварителни изисквания: Компютърна грамотност, която се изразява в познания на понятия като папка, файл.

MICROSOFT WORD: НИВО НАПРЕДНАЛИ

Продължителност: 16 часа
За кого е този курс: Това съдържание е за курсисти, които имат опит с Microsoft Word, но желаят да усвоят тънкостите на бързата обработка на дълги документи.
След обучението: След преминаване на обучението, курсистите ще могат да правят допълнителни настройки на списъци, да обработват многоколонен текст, да обработват бързо документи с помощта на стилове, да изпращат и настройват циркулярни писма.
Предварителни изисквания: Курсистите трябва да са запознати с възможностите за форматиране на параграф, както и да могат да създават таблици.

MICROSOFT WORD: НИВО ЕКСПЕРТИ

Продължителност: 16 часа
За кого е този курс: Това съдържание на курс е изготвено за курсисти, които имат по-голям опит с Microsoft Word.
След обучението: След преминаване на обучението курсистите ще могат да проследяват промени по документ и да сливат различните му версии. Ще могат да създават препратки и връзки в дълги документи и да генерират автоматично съдържание, ще поставят парола и премахват лична информация от документите си.
Предварителни изисквания: необходимо е курсистите да могат да създават собствени стиловете в Microsoft Word и да имат опит в създаването и форматирането да дълги документи.

И още един Microsoft Word курс, разработен от ITraining:

Най-полезните 5 функционалности на Microsoft Word, които не ползвате

Microsoft Word е много повече от програма за писане на документи. Многобройни изследвания сред бизнес юзърите, а и нашия опит показва, че огромна част от потребителите използват Microsoft Word основно като „пишеща машина“ плюс някои най-базисни функционалности на софтуера.
Всъщност възможностите на Microsoft Word (особено в последните версии) и ползите от пълноценното му прилагане в бизнес среда, са огромни, като за някои от тях дори и не подозирате.

Полезните функционалности на софтуера, които не влизат често в употреба, са много. Този еднодневен тренинг разглежда основно 5 от тях:

  • Масова поща (Mail merge), 
  • Съдържание на документ (Table of Content),
  • Бързо въвеждане на текст (Building blocks / Quick parts), 
  • Импортиране на динамични таблици от Excel, 
  • Автоматично генериране на презентация от Word в PowerPoint.

Тренингът е предназначен за потребители, които имат начална подготовка и базисни умения в Microsoft Word.

Всяко от предлаганите обучения може да бъде модифицирано и програмата да бъде съобразена изцяло с изискванията и нуждите на потребителите.