Microsoft обучениe и професионални IT консултации за всеки бизнес

Много от нас са се сблъсквали с казуса: как да отключa защитен работен лист(Sheet) в Microsoft Excel или как да видя скритата формула, която е заложена в заключения работен лист?

Това може да се окаже не толкова трудна задача, стига да следваме внимателно стъпките.
Тази статия се отнася само за файлове, създадени с версия Microsoft Excel 2007/2010 и запазени във формат *.xlsx.

Ето и самите стъпки:

1. Преименуваме файла, като сменяме разширението от *.xlsx на *.zip (Фигура 1)

MS Excel tip and tricks

Фигура 1

Внимание! Ако не се вижда разширението на файла, то трябва да го покажете като следвате стъпките: Control Panel-> Folder Options, както е показано във Фигура 2:

MS Excel tip and tricks

Фигура 2

2. Архивът се разархивира и се следва пътя: \xl\worksheets.

3. Отваряме sheet#, който е защитен (aз ползвам Notepad ++, но може да го отворите и с обикновен Notepad), както е показано на Фигура 3.

Фигура 3

4. Намираме таг: <sheetProtection password=“CF7A“ sheet=“1″ objects=“1″ scenarios=“1″/> (Фигура 4)

MS Excel tip and tricks

Фигура 4

5. Паролата, записана в кавички се изтрива. (Имайте предвид, че тя не отговаря на „истинската”. Символите са различни, а и нашата цел е да премахнем паролата, а не да разберем каква е.)

6. Запазваме всички промени.

7. Отново архивираме. Обърнете внимание на Фигура 5 , че архивираме съдържанието, а не цялата папка. Важно е формата да бъде отново *.zip.

MS Excel tip and tricks

Фигура 5

8. Връщаме си старото разширение – *.xlsx (Фигура 6)

MS Excel tip and tricks

Фигура 6

9. Отваряме файла и премахваме защитата, както е показано на Фигура 7.

MS Excel tip and tricks

Фигура 7

Внимание: не използвайте горния метод, за да хаквате чужди пароли на Sheets в Microsoft Excel!

P.S. Благодаря на Ники Пенев от New Horizons, който ми даде идея за заглавието.

Прочетете още: