Microsoft обучениe и професионални IT консултации за всеки бизнес

Microsoft Excel

 

Обучението по Microsoft Excel е разделено на три основни модула – за начинаещи, за потребители с малко опит и за напреднали, които имат по-сериозен опит, но желаят да обогатят своите знания с допълнителна информация.

Предлагат се обучения по Microsoft Excel 2010, 2013, 2016 и Excel (Office 365). Курсовете са разработени както за корпоративно, така и за индивидуално обучение.

Обучението за начинаещи разглежда теми за създаване на елементарни таблици, запознава с основните типове данни, въвеждане на елементарни калкулации с Microsoft Excel. Тук се разглеждат основни анализи чрез сортиране и филтриране.

Обучението за потребители с малко опит е изградено основно върху по-сложни функции, основни понятия с Pivot таблици и обект Table . Тук се разглеждат по-сложни анализи чрез сортиране и филтриране. Подробно се обясняват командите в прозореца Paste Special. Разглеждат се видове грешки в Microsoft Excel.

Обучението за напреднали потребители е насочено към анализ на данни с инструменти от вида What IF. Набляга се на автоматизирането на задачи с помощта на макроси. Разглеждат се функции за бази от данни, текстови функции, както и Import/Export на данни. Защита на работна книга.

Най-актуалните Microsoft Office Excel курсове на ITraining са:

ТОП 5 на най-полезното в Microsoft Excel

Еднодневен курс, насочен към потребители, които имат желание да усъвършенстват своите умения в сферата на Microsoft Excel и искат да изучат тънкостите и най-полезните за бизнеса функционалности на последните версии.
Съдържанието на тренинга е разработено и насочено към курсисти, които имат опит с Microsoft Excel и са над началното ниво.
След преминаване на обучението, курсистите ще могат да правят анализи чрез Условно форматиране, ще могат да работят с логически функции, да намират лесно данни с помощта на VLOOKUP, да анализират с помощта на Pivot таблици.

Кой се страхува от Excel?

Специално разработен курс за начинаещи в Microsoft Excel. Това е програмата в Microsoft Office, която може би изглежда най-трудна и „плашеща“ за повечето потребители, а голяма част от тях ползват само нейните най-основни, базови функционалности, често пъти неправилно.

Всъщност Excel е най-великата програма, създадена от Microsoft, тя има толкова големи и богати възможности, за които дори и не сте подозирали. Тя може толкова много да ви улесни живота и да ви направи в пъти по-продуктивни в ежедневните бизнес задачи, които изпълнявате, колкото даже не можете да си представите.

Този двудневен курс ще ви въведе в „царството“ на Excel, ще ви научи не само да не се страхувате от него, а и ще ви накара да го заобичате и да продължите да изучавате тайните му.

Магията на Pivot таблиците в Excel

Pivot таблиците са един от малко използваните инструменти в Microsoft Excel. Чрез него можете да обобщавате и анализирате бързо големи масиви от информация.
В този еднодневен тренинг участниците ще научат как се създават, променят и „тунинговат“ pivot таблици и как чрез използването им ще спестят време, усилия и ще повишат осезаемо продуктивността в изпълняваните от тях бизнес задачи.
Курсът е предназначен за потребители, които боравят добре с изчисления и логически функции в Microsoft Excel и познават всички базови функционалности на софтуера.

Всичко за графиките в Microsoft Excel

Този еднодневен курс ще ви научи как да визуализирате ефектно данните си с помощта на Excel.
Той е предназначен за работещи с Microsoft Excel специалисти, които се занимават с бизнес анализ, социологически проучвания, научни изследвания или им се налага да представят разнообразна информация чрез графики и визуализации.

PowerPivot – най-мощният инструмент за Big Data анализ

PowerPivot предоставя изключителни възможности за статистически анализ на огромни масиви от информация и за Business Intelligence Solutions (BIS). Този уникален инструмент позволява интегрирането и анализа на данни от различни източници – таблици в Excel, бази от Access, Azure, SharePoint, SQL, вкл. и източници онлайн – директно от интернет, както и изграждането на къстъмизирани data модели в зависимост от специфичните цели и изисквания на дадения бизнес проект.

Този двудневен специализиран тренинг е предназначен за специалисти, които боравят на високо ниво с Excel, познават отлично Pivot таблиците и дейността им е насочена основно към работа с бази данни и Big Data анализ. Като специален модул към курса се изучава и програмния език DAX – неразривна част от работата с PowerPivot.

Овладяването на PowerPivot е „висшият пилотаж“ в орбитата на Microsoft Excel.

Всяко от предлаганите обучения може да бъде модифицирано и програмата да бъде съобразена изцяло с изискванията и нуждите на потребителите.