Microsoft обучениe и професионални IT консултации за всеки бизнес

Microsoft Excel

 

Обучението по Microsoft Excel е разделено на три основни модула – за начинаещи, за потребители с малко опит и за напреднали, които имат по-сериозен опит, но желаят да обогатят своите знания с допълнителна информация.

Предлагат се обучения по Microsoft Excel 2010, 2013, 2016 и Excel (Office 365). Курсовете са разработени както за корпоративно, така и за индивидуално обучение.

Обучението за начинаещи разглежда теми за създаване на елементарни таблици, запознава с основните типове данни, въвеждане на елементарни калкулации с Microsoft Excel. Тук се разглеждат основни анализи чрез сортиране и филтриране.

Обучението за потребители с малко опит е изградено основно върху по-сложни функции, основни понятия с Pivot таблици и обект Table . Тук се разглеждат по-сложни анализи чрез сортиране и филтриране. Подробно се обясняват командите в прозореца Paste Special. Разглеждат се видове грешки в Microsoft Excel.

Обучението за напреднали потребители е насочено към анализ на данни с инструменти от вида What IF. Набляга се на автоматизирането на задачи с помощта на макроси. Разглеждат се функции за бази от данни, текстови функции, както и Import/Export на данни. Защита на работна книга.

Microsoft Excel: Ниво Базово

Продължителност: 8 часа

За кого е този курс: Курсът е предназначен за начинаещи потребители или за потребители с елементарни несистематизирани познания върху електронни таблици и работа с Microsoft Excel.

След обучението: След завършване на курса, участниците ще могат да използват основни команди в Excel, да въвеждат и избират данни, запазват данни, променят работния лист, извършват основни изчисления, форматират и отпечатват данните.

Предварителни изисквания: Компютърна грамотност, която се изразява в познания на понятия като папка, файл.

Microsoft Excel: Ниво Напреднали

Продължителност: 16 часа

За кого е този курс: Това съдържание на курс е изготвено за курсисти, които имат малък опит с Microsoft Excel. Microsoft Excel.

След обучението: След преминаване на обучението, курсистите ще могат да разпознават типове данни и изготвят списъци с информация. Ще знаят как да се справят с грешки, възникнали при работа с Excel. Ще могат да извличат от списъци чрез статистически функции и логически функции, както и да я прехвърлят в други работни книги чрез VLOOKUP. С лекота ще могат да анализират голям обем от данни чрез обобщени таблици и диаграми.

Предварителни изисквания: Опит с въвеждане и форматиране на информация в Excel, както и в създаването на формули. Опит в сортиране и филтриране на таблици.

Microsoft Excel: Ниво Експерти

Продължителност: 16 часа

За кого е този курс: Това съдържание на курс е изготвено за курсисти, които имат опит с Microsoft Excel.

След обучението: След преминаване на обучението, курсистите ще могат да прилагат различни техники за автоматично форматиране чрез Conditional Formatting, да автоматизират всекидневните си задачи, като създават основни макроси и да анализират информация чрез обобщени таблици и да я представят чрез dashboard-и.

Предварителни изисквания: Опит с инструментите за сортиране и филтриране, с функциите: COUNTIF(), VLOOKUP(). Препоръчителен е опит в създаването на обобщени таблици – Pivot tables.

 

Още от най-актуалните Microsoft Office Excel курсове на ITraining:

Microsoft Excel: Pivot Tables

Pivot  таблиците са един от малко използваните инструменти в Microsoft Excel. Чрез него можете да обобщавате и анализирате бързо големи масиви от информация. В този еднодневен тренинг участниците ще научат как се създават, променят и „тунинговат“ pivot таблици и как чрез използването им ще спестят време, усилия и ще повишат осезаемо продуктивността в изпълняваните от тях бизнес задачи.

Продължителност: 8 часа

За кого е този курс: Това съдържание на курс е изготвено за курсисти, които имат опит с Excel.

След обучението: След преминаване на обучението, курсистите ще могат да създават и да контролират съдържанието на обобщената таблица. Ще боравят успешно с филтрите, функциите и изчислителните полета, както и ще могат да създават динамични репорти чрез dashboard.

Предварителни изисквания: Познания за типовете данни в Excel, oпит в сортирането и филтрирането на таблици, както и опит в използването на функции като SUM(), MIN(), MAX(), AVERAGE().

Най-доброто от старите функции в Excel 

Продължителност: 8 часа

За кого е този курс: Това съдържание на курс е изготвено за курсисти, които имат опит с Excel.

След обучението: След преминаване на обучението, курсистите ще познават едни от най-мощните функции в Excel за статистически анализ и лесно да извличат нужната информация като например: Колко продадени продукта имаме в определен период? Кой са петте най-продавани продукта? Ще могат без колебания и грешки да използват VLOOKUP, както и нейните предшественици INDEX() и MATCH(), за да прехвърлят или сравняват данни от един работен лист или файл в друг. Също така, курсистите ще владеят функции за текст, с които лесно ще могат да извличат определен брой символи от клетка или да комбинират съдържанието на няколко клетки в една. С функциите за дата и час ще могат да визуализират актуална дата и час и да изчислят работните дни между две дати или трудов стаж.

Предварителни изисквания:

  • Да могат да сортират и филтрират
  • Да познават типовете данни
  • Да използват абсолютна и относителна адресация.

Най-полезните нови функции в Excel 

Продължителност: 8 часа

За кого е този курс: Това съдържание на курс е изготвено за курсисти, които имат опит с Excel.

След обучението: След преминаване на обучението, курсистите ще могат да обединяват съдържанието на няколко клетки без разделител – CONCAT() или чрез разделител – TEXTJOIN() и да правят бърза справка коя е най-високата или най-ниската продажба на определен служител чрез MINIFS() или MAXIFS(). Също така, ще могат да проверяват данни в таблица чрез логическите функции IFS и SWITCH().

Предварителни изисквания:

  • Да могат да сортират и филтрират
  • Да познават типовете данни
  • Да използват абсолютна и относителна адресация

ТОП 5 на най-полезното в Microsoft Excel

Еднодневен курс, насочен към потребители, които имат желание да усъвършенстват своите умения в сферата на Microsoft Excel и искат да изучат тънкостите и най-полезните за бизнеса функционалности на последните версии.
Съдържанието на тренинга е разработено и насочено към курсисти, които имат опит с Microsoft Excel и са над началното ниво.
След преминаване на обучението, курсистите ще могат да правят анализи чрез Условно форматиране, ще могат да работят с логически функции, да намират лесно данни с помощта на VLOOKUP, да анализират с помощта на Pivot таблици.

Всичко за графиките в Microsoft Excel

Този еднодневен курс ще ви научи как да визуализирате ефектно данните си с помощта на Excel.
Той е предназначен за работещи с Microsoft Excel специалисти, които се занимават с бизнес анализ, социологически проучвания, научни изследвания или им се налага да представят разнообразна информация чрез графики и визуализации.

Всяко от предлаганите обучения може да бъде модифицирано и програмата да бъде съобразена изцяло с изискванията и нуждите на потребителите.