Microsoft обучениe и професионални IT консултации за всеки бизнес

Обучения и Консултации

 

Ако не можете да обясните нещо така, че да ви разбере и 6-годишно дете,
то вие въобще си нямате понятие от това нещо“
Айнщайн

ITraining обучения и консултации

 

Обученията, тренинг курсовете и консултациите в ITraining се водят по съвременните изисквания и утвърдените световни стандарти в IT сферата. Насочени са предимно към придобиване на реален практически опит и полезни знания чрез използване на разнообразни тестове и упражнения и чрез анализиране и решаване на конкретни бизнес проблеми, свързани с професионалната дейност на обучаваните.

Обученията, тренинг курсовете и консултациите в ITraining се провеждат основно в три главни модула: базисно ниво, средно ниво и ниво за напреднали.

Предлагат се както индивидуални обучения и консултации (за 1 или 2-ма души), така и за малки (3-6 души) и за по-големи групи (7-15 души). Всеки преминал обучение или тренинг курс получава специализирани учебни материали и сертификат.

Обученията, тренинг курсовете и консултациите в ITraining са предназначени основно за:

  • Бизнес мениджъри на средно и високо ниво в частния сектор и ръководители в неправителствени организации, държавни и общински институции,
  • Служители в частни компании, неправителствени организации, държавни и общински структури,
  • Маркетинг, бранд и сейлс мениджъри в частни компании,
  • Консултанти, учители, преподаватели и студенти в сферата на информационните технологии,
  • ПР специалисти, рекламни експерти, журналисти и медии.
  • Експерти, които обработват и анализират големи масиви информация и бази данни.

 

Голяма част от обученията ни през последните години са за представители на различни корпоративни и бизнес сектори като:

• телекомуникации,
• банки, финансови институции, застрахователни компании, счетоводни и одиторски фирми,
• фармацевтични компании,
• технологични и ИТ компании,
• логистични и транспортни компании,
• социологически агенции,
• рекламни и маркетингови агенции,
• кол центрове и аутсорсинг компании,
• компании в сектора лека и тежка промишленост,
• дейта анализатори и репортинг специалисти.

Основните курсове, обучения и професионални консултации, предлагани от ITraining са в сферата на:

За повече информация и подробности, както и за изготвяне на персонализирана ценова оферта, свържете се с ITraining.