Microsoft обучениe и професионални IT консултации за всеки бизнес

С помощта на Power Query, Power Pivot, Power View и Power Map всеки бизнес може да спечели изключително предимство пред конкурентите си. Как – научете с ITraining.

Напоследък в бизнес средите все по често се говори и пише за Big Data Analysis (BDA), за Data Mining, за развитието на т.нар Business Intelligence Solutions (BIS), за различни уеб базирани решения и софтуерни платформи, които позволяват извличането, моделирането, анализа, обработката и визуализацията на големи масиви бази данни. Фактически всеки по-голям, а и среден бизнес може да извлече огромна полза, ако използва тези нови възможности. А за компании в сферата на маркетинга, продажбите, финансите, социологическите изследвания, за учени и организации, занимаващи се с анализ, прогнозиране и R & D, както и за много други, тези ефикасни технологични инструменти играят повече от важна, определяща роля за успешното постигане на поставените цели и задачи.

За значимостта на Business Intelligence днес:

Power BI е създаден точно с такава цел, той е „висшият пилотаж“ в орбитата на Microsoft в сферата на BIS и BDA.

Power BI for Excel (основно End User насочен) и Power BI for Office 365 (ориентиран към работа в корпоративна среда) в същността си представляват уникална колекция от мощни интуитивни инструменти и функционалности, предоставящи изключителни възможности за статистически анализ на огромни масиви от информация и за Business Intelligence Solutions (BIS).

Power BI for Excel позволява извличането, интегрирането, анализа, обработката и визуализацията на данни от различни източници – таблици в Excel, бази от Access, Azure, SharePoint, SQL, Exchange, Dynamics CRM, Active Directory, Github и мн. др., вкл. и източници онлайн – директно от интернет, както и изграждането на къстъмизирани data модели в зависимост от специфичните цели и изисквания на дадения бизнес проект.

Power BI for Excel (Self Service BI for Excel)

 

Основните процеси и инструменти, част от Self Service BI for Excel са (налични са само в Microsoft Excel, версия 2013):

power query

  • Power Query – в процесите Discover and Combine

Power Query е инструмент за връзка с корпоративни и публични данни. Служи за свързване на голям обем от данни в Ексел, лесно комбиниране (Merge) или разширяване (Append) на няколко таблици. Позволява ви и лесно конвертиране на текстови данни в числови или дати.
С Power Query можете да търсите различен тип информация за организацията си и в интернет. След като намерите желаните от вас данни, можете да оформяте, филтрирате, обединявате и добавяте различни набори от данни от разнообразни източници, без да се налага да вмъквате данните в Excel. След като заявката ви бъде оформена и филтрирана така, както искате, вече можете да я изтеглите в работен лист на Excel, в модел данни.

 

  • Power Pivot – в процесите Model and Analyze

power pivotPower Pivot е инструмент за анализ на данни, с който може да се конструира собствен модел от няколко свързани таблици, извлечени от един и същ или от различни източници. След създаване на модел, може да се генерира Pivot таблица, като се използват полета от различните таблици в модела.
Power Pivot работи безпроблемно и автоматично с Power Query и с други функции на Excel, така че можете да управлявате и разширявате (с изчисления и йерархии) своя собствена потребителска база данни (модел данни) в познатата среда на Microsoft Excel.

 

  • Power View и Power Map – в процеса Visualize

Power View и Power Map са инструменти за лесно и бързо създаване на интерактивни графики и таблици за презентиране на данни, както и за ефектна 3D визуализация върху карти на земната повърхност.
Визуализациите, създадени чрез Power View, могат лесно да се споделят в cloud среда и да се анализират интерактивно от потребителите.

power map
Power Map е геоцентрична и хронологична картографираща функция на Excel, която пренася данните за местоположение и има функции за атрактивни 3D визуализации върху географска карта. С Power Map може да създавате базирани на местоположение отчети, ефектно визуализирани във времето.

Power BI for Office 365

Power BI for Office 365 представлява колекция от инструменти, насочени основно към ефективна in cloud колаборация и към работа в корпоративна среда, стъпвайки на функционалностите на Power BI for Excel.

Power BI for Office 365 включва:

  • Power BI Sites

Това е основата на съвместната ви работа с Power BI. Можете бързо да добавяте в сайтове различни Power BI решения, където екипът ви да споделя и преглежда отчети, доклади и различна информация. Поддържа и преглеждането на по-големи работни книги (до 250 МБ).

  • Power BI Q&A

С Power Bi Q&A можете да въвеждате въпроси за данните си и да получите отговори. Нещо като за разговор между вас и вашите данни с отговори, предоставени под формата на диаграми, графики, карти или други визуализации на Power BI.

  • Query and Data Management

Когато създавате голяма заявка в Excel, можете да я споделите с други, да управлявате нейната наличност и да виждате колко и как се използва. С функциите за управление на данните на Power BI не само може да споделяте собствените си действия за създаване на заявки, но и да намирате лесно други заявки.

  • Power BI Windows Store App

Позволява ви да преглеждате последните отчети, публикувани в сайта ви на Power BI, чрез приложение на мобилното си устройство. Използването на мобилното приложение Power BI е подобно на преглеждането и взаимодействието с отчети чрез Excel Online.

power bi itraining обучение

Функциите на Power BI for Excel работят безпроблемно заедно, усилвайки възможностите ви за намиране на данни, обработката им и за създаване на визуално ефектни и интерактивни резултати.
Функциите на Power BI за Office 365 внасят тези резултати от Excel в колаборативна среда за сътрудничество, където намирането, споделянето, създаването на заявки и използването на отчети е не само лесно, то е пълно – всички налични данни, намерени и споделени навсякъде по света, на всяко устройство.

ITraining е засега е единствената компания в България, която предлага обучения и консултации в сферата на Power BI for Excel и Power BI for Office 365. Лектор е сертифицираният Microsoft тренер и Microsoft MVP за Excel – Боряна Петрова.

 

Прочетете още: