Microsoft обучениe и професионални IT консултации за всеки бизнес

Компанията предлага професионални IT консултации, Microsoft обучение и трениниг за всеки бизнес.

 

ITrainingИнформационните технологии се превръщат все повече в основна движеща сила за всеки бизнес. С бурното развитие на интернет и IT сектора в последните години, необходимостта от постоянно обучение, професионален тренинг и поддържане на нивото на квалификацията при работа с различните постоянно обновяващи се компютърни програми, става все силна.

Това важи изцяло и за компаниите, които ползват активно в своя бизнес софтуерните продукти на Microsoft. За да поддържат висока ефективността в работния процес, техните мениджъри и служители имат нужда от професионално обучение и тренинг всяка година.

Боряна Петрова

Боряна Петрова

ITraining е нова компания за професионални консултации, обучение и тренинг в сферата на информационните технологии, специализирана основно в офисните продукти на Майкрософт. Създадена е от Боряна Петрова, сертифициран Microsoft преподавател с над 10 годишен опит като IT инструктор и консултант.
Според Боряна Петрова, oсновното предимство на ITraining е индивидуалния подход към всеки клиент – като програма, учебен материал и методология, които са изцяло съобразени със специфичните нужди на конкретната компания, организация, институция, бранд, с моментното ниво на обучаваните, както и с характерните особености на българското IT пространство.

Обученията, тренинг курсовете и консултациите в ITraining се водят по съвременните изисквания и утвърдените световни стандарти в IT сферата. Насочени са предимно към придобиване на реален практически опит и полезни знания чрез използване на разнообразни тестове и упражнения и чрез анализиране и решаване на конкретни бизнес проблеми, свързани с професионалната дейност на обучаваните.

Основните курсове и обучения са по продуктите на Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, както и по Visual Basic for Application, Microsoft Project и Microsoft Windows.MS Office ITraining

ITraining предлага на клиентите си също и консултации и обучения в сферата на уеб маркетинга и бизнес мениджмънта – с акцент върху провеждане на рекламни кампании в интернет, маркетинг в социалните медии и Уеб 2.0 комуникация, онлайн репутация на бранда и ПР 2.0, Копирайтинг за Уеб и контент мениджмънт, SEO и маркетинг за търсещи машини, бранд мениджмънт, управление на проекти, работа с база данни, тайм мениджмънт и др. Част от тези услуги се предлагат в партньорство с Marketing Creative Lab  и други авторитетни агенции и доказани експерти от IT и маркетинг бранша в България.

От обученията, тренинг курсовете и консултациите в ITraining могат да се възползват различни по тип, мащаб и обхват фирми и организации: служители в частни компании, неправителствени организации, държавни и общински институции, бизнес мениджъри на средно и високо ниво и ръководители в неправителствени организации, държажни и общински структури, маркетинг и бранд мениджъри в частния сектор, консултанти, преподаватели и студенти в сферата на информационните технологии, ПР специалисти, рекламни експерти, журналисти и медии и мн.др.

Повече подробности и конкретни детайли около предлаганите обучение, може да научите от сайта на ITraining. Там, чрез формата за контакти може да зададете и конкретен въпрос или ваш казус на Боряна Петрова. А в блога й имате възможност да следите нейни интересни “tips and tricks” публикации, свързани с продуктите на Microsoft.

 

Прочетете още: