Microsoft обучениe и професионални IT консултации за всеки бизнес

Мнозина от нас знаят как да разделят текст, който се намира в една клетка / колона, да бъде записан в няколко такива, чрез командата Text to column в Microsoft Excel. Тук ще разгледаме обратната на тази функция. Как да обединим данните от няколко колони / клетки – в една. Удобно е например, при клетки, които съдържат имена на хора в отделни колони, да бъдат обединени в една колона.

excel

фиг.1

 

За обединяване на съдържанието на клетки може да се използват два начина:

1. Чрез формула, която изписваме на ръка и използваме знак “&”
2. Чрез функцията CONCATENATE.

Използването на формула =”text”&”text”:

Изписва се = за стартиране на формула, след това се добавя адресът на клетката, която ще обединяваме или текста. Ако изписваме текст, той се добавя в кавички. Ако се изписва число или адрес на клетка, те не се ограждат с кавички. Добавя се символ & за обединени на следващата част от това, което ще добавим в клетката. Всеки следващ символ, текст, число, адрес на клетка се въвежда отново с този символ. След като се въведе формулата се натиска Enter.

excel formuli

фиг. 2 – кликнете за по-голям размер

Използване на CONCATENATE

При използването на CONCATENATE може да се обединява текст по същия начин, както при посочения по-горе начин, само че отделните части се въвеждат като аргумент на функцията. При изписване на функцията в клетката без използването на диалоговия прозорец се добавят със запетайка или точка и запетайка. Текстът се огражда в кавички, числата и адресите на клетки – не.
При използването на диалоговия прозорец се въвеждат различните аргументи в прозореца:

excel-CONCATENATE

фиг. 3 – кликнете за по-голям размер

Кавичките в този случай се поставят автоматично от Excel.

Забележка: За оставяне на интервал между различните думи е необходимо да се добави интервала като отделен аргумент на функцията. Той се поставя в кавички при изписване на функцията на ръка. При употребата на диалоговия прозорец се записва в съответния аргумент.

Прочетете още: