Microsoft обучениe и професионални IT консултации за всеки бизнес

Много често ми се е налагало да знам как Excel чете данните в клетка и в зависимост от това какъв тип са (текст, дата, числа, формула), то се налага да бъдат изпълнени различни действия. Ето няколко въвеждащи стъпки във VBA.

Sub име_на_процедурата()
 
‘проверява дали текущата клетка съдържа текст
If Application.IsText(ActiveCell) = True Then

 

‘извежда съобщение „текст”. Този ред може да замените с ваша процедура.

MsgBox ("Text")
Else
 
‘проверява дали текущата клетка е празна
If ActiveCell = "" Then
 
'извежда съобщение „празна клетка”. Този ред може да замените с ваша процедура.
MsgBox ("Blank cell")
Else
End If
 
‘проверява дали текущата клетка съдържа формула
If ActiveCell.HasFormula Then
 
'извежда съобщение „формула”. Този ред може да замените с ваша процедура
MsgBox ("formula")
Else
End If
 
‘проверява дали текущата клетка съдържа дата
If IsDate(ActiveCell.Value) = True Then
 
'извежда съобщение „дата”. Този ред може да замените с ваша процедура
MsgBox ("date")
Else
End If
End If
End Sub

Прочетете още: