Microsoft обучениe и професионални IT консултации за всеки бизнес

Microsoft SQL Server

 

Всеки, който се занимава с SQL Server или работи в областта на Business Intelligence и Database Design, може да намери своя полезен тренинг и благодарение на него да достигне до следващото ниво на своя професионализъм и експертна компетентност.

Microsoft SQL Server обученията за Database Developers и Database Administrators са разделени на две нива – Fundamentals и Master.

SQL Server Fundamentals курсовете ви дават отлична основа за успешна кариера като администратор или разработчик на бази данни. Практическата им насоченост, използването на сценарии от работната практика ще помогне, както на начинаещите, така и на по-опитните курсисти да опазват по-добре данните на своите организации, да реагират бързо и адекватно на всякакви проблеми, свързани с базите данни и да избягват следването на някои вредни митове и погрешни концепции в администрирането и разработката на базите данни.

SQL Server Mastering модулите са съставени от интензивни и сравнително сложни по отношение на техническото ниво курсове, проектирани и предназначени за професионалисти в областта на SQL Server.

Най-актуалния курс на ITraining e „BASIC SELECT WITH SQL“

За кого е този курс: Този курс е предназначен за хора с основни компютърни умения, запознати с концепции, свързани със структурата на базата данни и терминологията и които искат да използват SQL за заявки към бази данни.

След обучението: В края на това обучение курсистите ще знаят как да конструират полезни SQL заявки, да използва основни типове Select, joins и database types.

Всяко от предлаганите обучения може да бъде модифицирано и програмата да бъде съобразена изцяло с изискванията и нуждите на потребителите.