Microsoft SQL Server

microsoft sql server обучение

От нашите партньори – SQL Master Academy

Всеки, който се занимава с SQL Server или работи в областта на Business Intelligence и Database Design, може да намери своя полезен тренинг и благодарение на него да достигне до следващото ниво на своя професионализъм и експертна компетентност.

Microsoft SQL Server обученията за Database Developers и Database Administrators са разделени на две нива – Fundamentals и Master.

SQL Server Fundamentals курсовете ви дават отлична основа за успешна кариера като администратор или разработчик на бази данни. Практическата им насоченост, използването на сценарии от работната практика ще помогне, както на начинаещите, така и на по-опитните курсисти да опазват по-добре данните на своите организации, да реагират бързо и адекватно на всякакви проблеми, свързани с базите данни и да избягват следването на някои вредни митове и погрешни концепции в администрирането и разработката на базите данни.

SQL Server Mastering модулите са съставени от интензивни и сравнително сложни по отношение на техническото ниво курсове, проектирани и предназначени за професионалисти в областта на SQL Server. Обученията включват:

  • Солиден теоретичен материал, част от който идва директно от програмната група, разработваща SQL Server в Microsoft
  • Многобройни демонстрации от “кухнята” на SQL Server
  • Непубликувани тунинг техники за повишаване на производителността на SQL Server базираните информационни системи.

Обученията се провеждат от сертифицирани експерти на SQL Master Academy, партньор на ITraining.

Програмата излиза от стандартните рамки на широко предлаганите Microsoft Official Curriculum курсове, като набляга на темите, които се оказват реално най-значими в практиката и включва в себе си богат набор от:

  • Практически съвети
  • Q & A секции
  • Най-добри практики
  • Примери от реални сценарии
  • Непубликувани техники за решаване на специфични проблеми.

Учебният дизайн на модулите за обучение и съдържанието на курсовете са тествани и доказали на практика своето високо качество и работна приложимост. Основни акценти в тях са добрата теоретична подготовка и богатия практически тренинг.

Последни публикации

ITraining във Facebook

ITraining в LinkedIn