Microsoft обучениe и професионални IT консултации за всеки бизнес

 

Линейните графици и диаграмата на работна ръка са важна част от документацията, която ни е необходима при стартиране на нов проект. Дори при работа по европейски проекти, предварителното им представяне за одобрение е задължително.
В тази статия ще опиша хитър и бърз начин за създаване на диаграма на работната ръка с помощта на Microsoft Project (препоръчително е да ползвате версия 2010 или 2013).

Диаграмата на работната ръка представлява схема/ графика, в която се вижда колко на брой работници и колко на брой механизация ще са необходими за изпълнението на даден проект, като тази информация трябва да е представена графично във времето. (фиг. 1)

диаграма работна ръка

Фиг. 1

За да създадете такава диаграма, трябва първо да сте изградили линеен график със съответната продължителност на всяка една задача. (фиг. 2)

microsoft project

Фиг. 2

Втората стъпка е описването на съответните ресурси. В нашия случай може да използваме изглед Resource sheet, в който да опишем ресурс с име Работници и друг – с име Механизация.

microsoft project

Фиг. 3

По подразбиране, Microsoft Project показва броя на наличните ресурси в проценти (фиг. 3), а в диаграмата на работна ръка е прието да са цели или дробни числа. Това изисква следната настройка, с която ще визуализираме наличните ресурси от тип work в цели числа:
File->Options->Schedule->Show assignment units as-> Decimal (фиг. 4)

microsoft project

Фиг. 4

Следващата стъпка е да назначим необходимите ресурси към съответните дейности. (фиг. 5). Някои от тях са претоварени, но точната бройка от която имаме нужда ще проверим на следващата стъпка.

майкрософт проджект

Фиг. 5

За да проверим максималния брой ресурси, от които се нуждаем, ще добавим колона с име Peak (фиг. 6).

диаграма работна ръка

Фиг. 6

Новите стойности преписваме в колона MAX.
Сега може да разгледаме графиката на ресурсите за работници и машини, като сменим изгледа на Resource Graph.

диаграма работна ръка

фиг. 7

Горната графика (фиг. 7) се нарича диаграма на работна ръка и показва брой необходими ресурси на ден. Графиката може да показва и друг период след смяна на мащаба на времето, което се прави по няколко начина.

Един от тях е View->Timescale (фиг. 8).

диаграма работна ръка

Фиг. 8

Ако желаете сами да тествате горните стъпки, от тук може да изтеглите и .mpp-демо файла (препоръчително е да ползвате Microsoft Project версия 2010 или 2013)

А ако имате нужда от консултации и обучение в сферата на Microsoft Project, не се колебайте да се свържете с нас.

Прочетете още: