Microsoft обучениe и професионални IT консултации за всеки бизнес

Супер интензивен курс с Боряна Петрова – сертифициран Майкрософт трейнър, на супер цена – 25% отстъпка!

Microsoft Project курсITraining организира първия си за 2013 г. курс на тема „Всичко за Microsoft Project 2010 в един ден“. Лектор на курса ще бъде Боряна Петрова, която притежава множество квалификации и професионални сертификати, сред които:

 • Microsoft Certified Trainer
 • Microsoft Certified IT Professionals – Microsoft Project Server
 • Microsoft Certified Technical Specialist – Microsoft Project
 • Microsoft Office Specialist – Master.
 • Microsoft MVP Excel за 2012 г.

През 2008 г. тя е сред ТОП 25 най-добри Microsoft Office инструктори според световната компания за business evaluation and measurement – Knowledge Advisors, с която работят големи компании като Microsoft, New Horizons. Създател и администратор е на потребителската група Microsoft Office Bulgaria към Microsoft България.

Записалите се в този курс ще изучат всички най-важни функционалности на Microsoft Project. Той ще им
разкрие, стъпка по стъпка, основните етапи на работата по проект чрез използването на Microsoft Project 2007 и 2010.

Курсът е предназначен за ръководители на проекти, ръководители на екипи, както и за членовете на екипите,
работещи по проекти и, разбира се, за всеки, който има интерес да се запознае, да овладее и да използва Microsoft
Project в бъдещата си професионална дейност.

Всички преминали курса, ще получат полезни учебни материали и специален сертификат, издаден от ITraining.

Курсът ще се проведе на 2 февруари, събота, в учебната зала на Aperion Academy (София, ул. „Искър“ 54, ет. 2)

Продължителността на курса е 8 часа (от 9.00 ч. до 18.00 ч. с 1 час обедна почивка)

Съдържание на курса:

Модул 1 – Въведение в Microsoft Project:

Разглеждане на файл в различни изгледи, комбинирани изгледи и ползата от това.

 • Въведение в основни изгледи
 • Отваряне и запазване на файл
 • Задаване на начална дата/ крайна дата на проект
 • Основни стъпки в създаване на план на проект

Модул 2 – Създаване на календар:

Създаване на основен календар. Индивидуални календари на ресурси – отпуски, болнични, промяна на работно време. Задаване на календар за ресурс, който работи върху повече от една задача. Календари за задачи.

 • Базови календари
 • Календар на проект
 • Календар на ресурс
 • Календар на задача

Модул 3 – Работа със задачи:

Работа със задачи. Типове задачи – фиксиране на продължителност, единици или работа. Пренареждане на задачи.

 • Определяне на milestone. Филтриране на задачи.
 • Списък със задачи
 • Вмъкване на Задачи
 • Продължителност на Задача
 • Демонстрация – Добавяне на Задачи и продължителност
 • Изтриване Задачи
 • Пренареждане на списъци със задачи
 • Демонстрация – Преместване на дадена задача
 • Ключови Задачи – Milestone
 • Демонстрация – Задаване на Milestone

Модул 4 – Определяне нива:

Определяне нива. Какво е WBS?

 • Структуриране на задачи
 • Главни и подчинени задачи
 • Скриване и показване на задачи
 • Добавяне на задача Резюме на проекта
 • Демонстрация – Добавяне на задачи Резюме на проекта

Модул 5 – Свързване на задачи:

Свързване на задачи. Определяне на предшественици и наследници на задачите (предишна и следваща задача след разместване). Lead и Lag time. Повтарящи се задачи.

 • Свързване на задачи
 • Зависимости между задачи
 • Свързване и Отделяне на Задачи
 • Демонстрация – Свързване и Отделяне Задачи
 • Промяна на предшествениците
 • Демонстрация – Смяна на предшествениците
 • Време за изчакване или избързване

Модул 6 – Създаване на ресурси:

Създаване на ресурси. Типове ресурси. Мерни единици. Задаване календар на ресурс.

 • Ресурс лист
 • Детайли на ресурсен лист
 • Демонстрация – Създаване на ресурси
 • Ресурсен Календар
 • Демонстрация – Създаване на ресурси Календар

Модул 7 – Назначаване на ресурси:

Назначаване на ресурси. Определяне продължителност на задача при назначаване на допълнителни ресурси с включена или изключена опция effort-driven.

 • Назначаване на ресурси
 • Демонстрация –Назначаване на един ресурс върху задачата
 • Възлагане на ресурс за множество задачи

Модул 8 – Използване на ограничения:

Използване на ограничения. Видове ограничения и тяхното значение. Краен срок за задача (deadline). Задаване на календар на задача. Приоритет на задача.

 • Ограничения на задачи
 • Видове ограничения
 • Календар на задача
 • Задаване на краен срок на задача

Модул 9 – Създаване на графици:

Претоварени ресурси. Добавяне на поле Overallocation в таблица. Разпределение на претоварени ресурси автоматично и ръчно. Разцепване на задачи (Split).

 • Претоварени ресурси
 • Определяне на претовареност и ангажираност
 • Автоматични + Ръчно разпределение

Модул 11 – Проследяване на проект:

Запис на базова линия. Сравнение на базови линии. Обновяване на задачи в процес на изпълнение.

 • Определяне на критични задачи
 • Задаване на базова линия
 • Определяне и задаване прогрес на проект
 • Генериране на отчети

Цената на курса е 190 лв. (25% отстъпка от стандартната цена 240 лв.)

Форма за записване в курса:

Грешка: Формулярът за контакт не е намерен.

Сумата от 190 лв. трябва да бъде преведена до 31 януари, 2013 г.:

Банка: ПроКредит Банк (България) АД
BIC: PRCBBGSF
IBAN: BG03PRCB92301039702212
Боряна Петрова, Ай Трейнинг ЕООД

За всякакви въпроси и допълнителни подробности, може да се свържете с директно с Боряна Петрова.

Прочетете още: