Microsoft обучениe и професионални IT консултации за всеки бизнес

За да изтрием празни редове в определена област може да се използва следващия код на VBA. Той съдържа цикъл For Next . Макросът брои редовете в селектираната област, за да се разбере кога да спре цикъла. Предполага се че разполагаме с база от данни, в която ако нямаме данни в колона А, то няма да имаме и в останалите колони.

 

 

Sub DelEmptyRow()
Dim rowsnumber as Integer
rowsnumber= Selection.Rows.Count
ActiveCell.Offset(0, 0).Select
Application.ScreenUpdating = False
For i=1 to rowsnumber
If ActiveCell.Value = "" Then    'Може да замените "" с 0, за да изтриете редовете, които са празни
Selection.EntireRow.Delete
Else
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
End If
Next i
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Кодът „Application.ScreenUpdating = False“ предотвратява обновяването на екрана. Това спомага за по-бързото изпълнение на макроса и екрана не трепери. Не забравяйте да го промените на „True“ след края на цикъла.:)

Прочетете още: