Microsoft обучениe и професионални IT консултации за всеки бизнес

Как да подчертаем междинните суми (subtotals) в Microsoft Excel

Често се налага да се изчисляват различни данни на база определен критерий. Един от начините, който може да се използва е чрез междинни суми. Създаването на междинни суми не е предмет на тази статия, но често са ме питали как да откроят междинните суми, така, че да се...