1. Създаване на Диаграмата на работната ръка с помощта на Microsoft Project

    Posted by
    / / Leave a comment
    Линейните графици и диаграмата на работна ръка са важна част от документацията, която ни е необходима при стартиране на нов проект. Дори при работа по европейски проекти, предварителното им представяне за одобрение е задължително. В тази статия ще опиша хитър и бърз начин за създаване на диаграма на работната ръка с помощта на Microsoft Project.