Microsoft обучениe и професионални IT консултации за всеки бизнес

Java програмиране

Курсът на ITraining по Java е озаглавен „Java Intense програмиране“, не заради силата на Java кафе аромата, а защото е фокусиран изключително силно към придобиването на ценни най-вече практически умения в процеса на овладяването на Java – един от най-актуалните в последните години програмни езици.

Java курсБройката на обучаемите е ограничена до 6 души на курс с цел максимална ефективност на тренинга. Теорията е сведена до минимум, в основата на обучението са интензивни практически упражнения по програмиране с Java, които започват още със стартирането му.
Разработени са модули, както за начинаещи програмисти без опит с Java или обектно-ориентираното програмиране, така и за напреднали, които имат желание и мотивация да усъвършенстват знанията и уменията си в програмирането с Java.

Целта на Java курса за начинаещи е, след завършването му, участниците да могат успешно да кандидатстват за позиция младши (Junior) Java програмист. Продължителността на обучението е 60 учебни часа, разпределени в 2 седмици по 6 часа (възможно е и различно разпределение в зависимост от свободното време на курсистите).

Програмата на Java курса за напреднали е съобразена изцяло с изискванията и индивидуалните нужди на обучаемите. В зависимост от тях, продължителността на обучението е между 40 и 60 учебни часа.

Основните теми и практическите упражнения в рамките на Java курсовете покриват следното:

 1. Подготовка за разработка (development)
 2. Първа програма. Синтактични грешки.
 3. Типове променливи. Диапазон на числовите променливи. Константи.
 4. Аритметични операции.
 5. Декларации на класове и методи. Статични методи.
 6. Конвенции за именуване.
 7. Методи с параметри. Връщани типове от методите.
 8. Видимост – public, private, protected
 9. Форматиране на кода.
 10. Коментари.
 11. Оператори if-else, switch-case,
 12. Масиви
 13. Цикли – for, while, do-while; Оператори break и continue;
 14. Класове. Използване на класовете. Instance методи и статични методи.
 15. Конструктори
 16. Основни класове – String, Integer, Long, …
 17. Наследяване. Абстрактни класове. Интерфейси. Променливата this.
 18. Изключения. Секция finally.
 19. Работа с файлове.
 20. Работа с пакети.
 21. Спомагателни класове – списъци – Vector, ArrayList, LinkedList.
 22. Спомагателни класове – set-ове – HashSet, TreeSet.
 23. Спомагателни класове – Iterator.
 24. Спомагателни класове – речници – HashMap и Hashtable.
 25. Спомагателни класове – стек и опашка.
 26. Java рецепти – за по-добър код и за справяне с проблеми.
 27. Среди за разработка – NetBeans и Eclipse. Трикове при тях.
 28. Подготовка за интервюта. Плюсове и минуси на различните позиции.

Лектор на курса „Java Intense програмиране“, е Георги Митев – специалист с близо 10 годишен опит в Java технологиите и програмирането, висококвалифициран лектор, с професионални качества, отговарящи на най-съвременните стандарти в бранша.

За повече информация за курсовете по Java програмиране, свържете се с нас.