Microsoft обучениe и професионални IT консултации за всеки бизнес

Документация за избор на изпълнител с предмет: „Избор на изпълнител за разработване на ДНА – Софтуер за автоматично наблюдение, извличане, анализ и визуализация на дистрибутирани софтуерни системи – 1 брой“

6-ти юли, 2021 г.

Документация за избор на изпълнител с предмет: „Избор на изпълнител за разработване на ДНА – Софтуер за автоматично наблюдение, извличане, анализ и визуализация на дистрибутирани софтуерни системи – 1 брой.“ в рамките на Проект № BG16RFOP002-2.040-0632 „Подобряване на производствения капацитет в „ИТренинг“ ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.“

Цялата документация може да изтеглите от тук: Dokumentacia software